Besøg os på facebook Besøg os på linked in
Pris & vilkår

Hvad koster det at bruge Advokathuset Helle Larsen?

Her finder du oplysning om vores sædvanlige priser. Alle priser er vejledende.

På en lang række opgaver er det ikke muligt på forhånd at anslå prisen. Der er en række opgaver, hvor vi vil være nødt til at tage udgangspunkt i den tid, der bruges på at løse opgaven. I de tilfælde vil advokattimer normalt blive afregnet med 2.750 kr. inkl. moms pr. time. Der kan dog være situationer, hvor timeprisen vil være enten højere eller lavere afhængig af arbejdets karakter.

I en række tilfælde er den tid, advokatens sekretær bruger på sagen, medregnet i advokatens timepris, men i f. eks. dødsboer afregnes de timer, sagsbehandleren bruger på sagen til løsning af selvstændige opgaver, til 750 kr. inkl. moms i timen.

Generelt fastsætter vi vores salær ud fra følgende kriterier; sagens værdi, arbejdets omfang og karakter, sagens udfald, den anvendte tid samt sociale hensyn. 

I sager, der sædvanligvis afsluttes i løbet af kort tid, eksempelvis handler, rådgivning om testamente og ægtepagter, afregnes sagen under sagens behandling eller ved dens afslutningen. I sager, der varer længere tid, vil der blive fremsendt afregninger en gang i kvartalet ca. hver tredje måned.

Skal der i forbindelse med sagen betales gebyrer, retsafgifter, tinglysningsafgift eller andre udgifter, vil disse som hovedregel blive opkrævet, før beløbet skal betales. Advokathuset Helle Larsen lægger således ikke penge ud for dig.

Betalingfristen er altid 8 dage efter fremsendelse af faktura.

Du vil altid få en ordrebekræftelse i forbindelse med, at vi påbegynder sagsbehandlingen. Denne indeholder dels en bekræftelse på, at vi påtager os opgaven, hvilket arbejde vi forventer at udføre i forbindelse med opgaven, og oplysning om prisen for vores bistand.

Til højre kan du se, hvilke faste priser vi normalvis har.  

Vi er din lokale advokat:

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.