Besøg os på facebook Besøg os på linked in
Familieret

Familieret - priser og vilkår

Rådgivning om familiens formuemæssige forhold

Vi tilbyder i forbindelse med rådgivning om testamente og ægtepagt et familietjek, der indeholder en konkret gennemgang af din/jeres juridiske situation. Vi gennemgår eksempelvis:

  • Hvem arver dig/jer?
  • Hvordan skal der deles, hvis I går fra hinanden?
  • Hvad sker der med opsparede pensionsmidler ved separation eller skilsmisse?

 

Familietjek/rådgivningsmøde
4.000 kr. inkl. moms
Testamente
6.000 kr. inkl. moms
Ægtepagt
5.000-6.000 kr. inkl. moms
Samlivs- eller samejeaftale
4.500-5.500 kr. inkl. moms

Prisen på testamenter, ægtepagter og andre familieretlige aftaler indeholder en analyse af behovet og mulige løsninger for at opnå de resultater, som I ønsker.

Rådgivning om forældreansvarssager, sager om samvær og bopæl

Indledende rådgivningssamtale f. eks. forud for møde i Statsforvaltningen 4.000 kr. inkl. moms

Advokatens deltagelse i møder i Statsforvaltningen afregnes i udgangspunktet efter tidsforbrug med 2.750 kr. inkl. moms pr. anvendt time. Vi kan også tilbyde, at en sagsbehandler fra Advokathuset Helle Larsen tager med til mødet i Statsforvaltningen. Denne deltagelse afregnes også efter forbrugt tid, men med 750 kr. inkl moms pr. anvendt time. Sagsbehandleren er med som bisidder i denne type sager. 

Retssager om forældreansvar og bopæl afregnes i udgangspunktet efter tidsforbrug med 2.750 kr. inkl. moms pr. anvendt advokattime.

Fri proces- og retshjælpssager udføres kun efter nærmere aftale.

Rådgivning om separation, skilsmisse og bodeling

Indledende rådgivningssamtale 4.000 kr. inkl. moms.

Deltagelse i møder i Statsforvaltningen afregnes i udgangspunktet efter tidsforbrug med 2.750 kr. inkl. moms pr. anvendt advokattime.

Retssager om separation eller skilsmisse afregnes i udgangspunktet efter tidsforbrug med 2.750 kr. inkl. moms pr. anvendt advokattime.

Fri proces- og retshjælpssager udføres kun efter nærmere aftale.

Bodelingssager afregnes under hensyn til sagens karakter, kompleksitet, det opnåede resultat og den anvendte tid med udgangspunkt i et honorar på 2.750 kr. inkl. moms pr. advokattime. Der afregnes a conto hver tredje måned.

Vi er din lokale advokat:

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.