Besøg os på facebook Besøg os på linked in
Hvordan sikrer jeg boligen som iværksætter?

Hvordan sikrer jeg boligen som iværksætter?

Artikel skrevet af advokat Helle Larsen i uge 50, 2015, til boligsiden.dk - Indblik.

Mange, der går rundt med en iværksætterdrøm eller en drøm om at overtage en virksomhed, ønsker at beskytte familiens bolig, hvis nu drømmen skulle briste, eller virksomheden blive ramt af uforudsete vanskeligheder.

Mange vælger at starte et selskab med begrænset ansvar f.eks. et anpartsselskab for at lukke gælden inde i selskabet; men det kan være en falsk tryghed: hvis banken kræver kaution fra samlever eller ægtefælle, eller kræver pant i boligen, så kommer boligen alligevel i spil, hvis det skulle gå galt økonomisk for virksomheden.

Uanset om man bor sammen med en samlever uden at være gift eller er gift med den, man bor sammen med, gælder det, at ens samlever eller ægtefælle kun hæfter for gæld, som den pågældende aktivt har skrevet under på. Det betyder, at første skridt til at sikre samleveren eller ægtefællen mod pludselig at blive involveret i virksomhedens økonomiske problemer er at holde forretning og familie adskilt.

Så allerførste råd til beskyttelse af boligen er, tænk dig som ægtefælle eller samlever til en selvstændigt erhvervsdrivende godt om, før du skriver under vedrørende virksomhedens gæld. Hvis banken kræver det for at forsætte kreditgivningen til virksomheden, er der som regel allerede en forhøjet risiko. Hvis I bliver mødt med det krav, så søg personlig og uvildig rådgivning hos en advokat, der ved noget om både familieformueret og virksomhedsdrift.

Ægtefæller kan dog komme til at hæfte for visse gældsposter til Skat. Dette gælder visse indkomst-skattekrav, der kan opstå, når man driver virksomhed i eget navn.

Hvis boligen ejes af samleveren eller ægtefællen alene, kan kreditorerne kun få adgangen til værdien i boligen, hvis samleveren eller ægtefællen har accepteret at hæfte for gælden f.eks. ved at stille pant eller kautionere for virksomhedens gæld.

Der behøver ikke være nogen form for særeje mellem ægtefæller for at holde kreditorerne væk fra boligen. Det er tilstrækkeligt, at ægtefællen er ejer af boligen og ikke har påtaget sig at stille pant eller være kautionist for virksomhedens gæld

Så det er en overvejelse værd, om man som virksomhedsejer vil sikre boligen ved at sørge for, at kun samleveren eller ægtefællen står som ejer. Skal I til at købe bolig, er det en overvejelse værd, hvem der skal stå som ejer af boligen. Det er ofte et valg, hvor der både er fordele og ulemper for begge parter. Det er en af grundene til, at det ofte kan betale sig at søge uvildig rådgivning i forbindelse med køb af bolig. Men husk, at det også handler om, at man så skal være indstillet på at give rådgiveren indblik i de økonomiske forhold, ellers kommer rådgiveren til at give råd på et utilstrækkeligt grundlag.

Ejer I allerede bolig, og står begge som ejer af ejendommen, eller står den, der vil drive virksomheden, alene som ejer af boligen, har I brug for en drøftelse med en uvildig rådgiver om, om det vil være hensigtsmæssigt, at den ægtefælle eller samlever, der ikke driver virksomheden, står som ejer af boligen. I den forbindelse er det vigtigt at huske, at der også er bagsider af medaljen. Hvis en samlever står som eneejer af den faste ejendom, og parret går fra hinanden, så har den anden som udgangspunkt ikke noget krav på nogen andel af friværdien i ejendommen. Hvis en ægtefælle overdrager sin andel af en ejendom til den anden ægtefælle, og der ikke bliver betalt fuld pris for andelen, skal der laves en gaveægtepagt, ellers er overdragelsen hverken gyldig mellem ægtefællerne eller overfor omverdenen. Selv om der bliver lavet en gaveægtepagt, kan virksomhedsejerens kreditorer kræve gaven omstødt, hvis gaven er givet inden for to år før det økonomiske sammenbrud.

Så det næste råd er – det angår altid ægtefællen eller samleveren, hvis man vil starte virksomhed op, og det er helt sikkert, at det kræver indsigt og omtanke at rådgive iværksætteren med familie om sikring af boligen.

Det vil også her oftest være sådan, at valgmulighederne og de bedste resultater opnås, hvis man søger rådgivning hos en uvildig rådgiver, enten før man starter virksomheden eller i hvert fald før der opstår økonomiske problemer. Det er også på dette felt sådan, at jo mere kritisk situationen bliver, jo sværere og jo mere omkostningsmæssigt tungt bliver det.

Læs mere her om, hvordan vi kan hjælpe dig i dit nye liv som iværksætter

Vi er din lokale advokat:

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.