Besøg os på facebook Besøg os på linked in
Hvem har ret til forsørgertabserstatning?

Hvem har ret til forsørgertabserstatning?

Hvis der er tale om en arbejdsskade, er det alene ægtefæller, samlevere, og børn under 18 år, som har ret til forsørgertabserstatning. For samlevere er det et krav, at samlivet har bestået i mindst 2 år forud for dødsfaldet, og for børn er det et krav, at afdøde havde en egentlig forsørgelsespligt over for barnet.

Er der derimod tale om andre ulykker, herunder patientskader og vold/drab, er det ikke kun ægtefæller, samlevere og børn under 18 år, der har ret til forsørgertabserstatning. Det afgørende for, om man har ret til forsørgertabserstatning, er, om man reelt blev forsørget af den nu afdøde person. Det betyder, at bl.a. både børn over 18 år, stedbørn, plejebørn og søskende kan befinde sig inden for den personkreds, som er berettiget til forsørgertabserstatning. Kravet om 2 års samliv, som gør sig gældende ved arbejdsulykker, er ikke et absolut krav ved vurderingen af, om man som samlever har krav på forsørgertabserstatning i andre situationer.

Der er forskel på, hvor stor en forsørgertabserstatning man er berettiget til. Det afhænger af det forhold, man havde til afdøde. Ægtefæller og samlevere har således som altovervejende hovedregel ret til en væsentligt større forsørgertabserstatning end andre.

Hvis du er i tvivl, om du eller dit barn kunne være i en situation, hvor der er ret til forsørgertabserstatning, så ring og tal med os om din situation.

Artikel af advokat Sanne Tange Brøndberg, skrevet i september 2016.

Vi er din lokale advokat:

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.