Persondataforordningen (GDPR)

Personoplysninger

Som advokater udfører vi opgaver for en navngiven person, et bestemt selskab eller en bestemt forening

I forbindelse med behandlingen af en række sager, er vi forpligtede til at sikre oplysninger om vores kunders identitet i henhold til reglerne om bekæmpelse af hvidvask og bekæmpelse af terror. Vi vil i de tilfælde bede om at få kopi af pas eller kørekort.

For at kunne behandle og udføre opgaverne har vi som regel behov for at få og opbevare person-oplysninger til brug for sagsbehandlingen.

Disse oplysninger har advokater altid behandlet med respekt.

Efter EU’s persondataforordning er opmærksomheden omkring disse oplysninger blevet skærpet, således at der skal være et formål med indsamling og opbevaring af oplysninger, ligesom der skal være åbenhed om, hvordan oplysningerne behandles og beskyttes. Endvidere har vore kunder ret til at få oplyst, hvilke rettigheder, de har, når firmaet indsamler og opbevarer oplysninger.

Dataansvarlig

Advokathuset Helle Larsen ApS er dataansvarlig for de oplysninger, som vi modtager og behandler.
Der indsamles ikke oplysninger på hjemmesiden via cookies. Vi opbevarer og bruger kun de oplysninger, som vi modtager i forbindelse med sagsbehandlingen.

Hvis du sender en mail, vil afsender-mail-adressen, og de oplysninger som mailen indeholder, blive gemt i en periode.

Vi anvender kun de oplysninger, som modtages, til det specifikke formål som oplysningerne er givet til.
I forbindelse med etableringen af et kundeforhold forudsætter vi, at du er enig i, at vi kan modtaget og anvende de personoplysninger om dig, som er nødvendige for at behandle din sag.

Hvis du har spørgsmål, eller du ønsker nærmere information om de personoplysninger, som firmaet har om dig, eller du ønsker, at oplysningerne slettes, kan du ringe kontakte os, enten telefonisk på tlf 98571200 eller sende en mail til post@advokathusethellelarsen.dk

Indsamling af oplysninger

Der indsamles kun personoplysninger med et formål.

De formål vi anvender dine personoplysninger til, vil  f. eks. være

  • At kunne besvare en henvendelse via firmaets mail- og sagsbehandlingssystem
  • At kunne skabe kontakt i forbindelse med ønske om juridisk assistance
  • At kunne behandle kundernes sager
  • At kunne opfylde lovgivningens krav

Tavshedspligt – sikkerhed

Alle medarbejdere har adgang til de oplysninger, som findes Advokathuset Helle Larsens sagsbehandlingssystemer og fysiske sager. Medarbejdere er underlagt tavshedspligt.

Advokathuset Helle Larsen videregiver aldrig oplysninger til uvedkommende.

Advokathuset Helle Larsen medvirker aldrig til uautoriseret offentliggørelse, og videregiver ikke personoplysninger medmindre det er en del af den sagsbehandlingen, som vi skal udføre.

Advokathuset Helle Larsen benytter eksterne leverandører af IT-systemer og IT-services, og der er indgået databehandlingsaftaler med firmaets leverandører.

Advokathuset Helle Larsen har fastlagte procedurer for sletning af personoplysninger, som det ikke længere har noget formål med at opbevare.

Kunders rettigheder

Klage

Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. 1300 K, telefon 33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk/dt@datatilsynet.dk.

Vi vil sætte pris på, at du kontakter os, inden du eventuelt beslutter at klage til Datatilsynet.

  • Du har ret til indsigt i, hvilke personoplysninger firmaet har og opbevarer om dig.
  • Du har ret til at få korrigeret og ajourført oplysningerne.
  • Du har ret til, at få slettet de oplysninger firmaet har om dig – medmindre lovgivningen specifikt har pålagt os at sikre og beholde oplysningerne.

Du skal være opmærksom på, at lovgivningen om bekæmpelse af hvidvask og terrorfinansiering pålægger os forpligtelser til at opbevare visse oplysninger i 5 år.

Oplysninger, der indgår i sagsbehandlingen, slettes senest i marts måned 10 år efter sagen er afsluttet.

Bilag slettes sammen med den relevante sag. De elektroniske posteringer slettes ikke, at hensyn til Advokathuset Helle Larsen ApS’ regnskabshistorik.

Oplysninger, der skal bruges for afklaring af risikoen for interessekonflikter, jf. de advokatetiske regler, slettes ikke.

Kontakt os på tlf.

eller

- vi står altid klar til at hjælpe dig!

Kontakt os på
tlf. 98 57 12 00

- vi står altid klar til at hjælpe dig!