Advokathuset Helle Larsen

En moderne advokatvirksomhed i øjenhøjde

Advokathuset Helle Larsen er en moderne virksomhed, der bygger på et solidt fundament med rådgivning på højeste niveau.
Advokathuset Helle Larsen - Hadsund & Hobro

Vi arbejder mest for private borgere og for at sikre deres retsstilling, men bistår også virksomheder.
Vi arbejder for dig i et sprog, som du kan forstå.

Vi rådgiver om både familieret, fuldmagter, testamenter og ægtepagter, skilsmisse og ægtefællebodelinger, rådgiver i forbindelse med køb og salg af fast ejendom, arveret og dødsbobehandling.

Af kompetencer kan fx nævnes behandling af dødsbo, bodeling ved skilsmisse, rådgivning ved køb og salg af bolig samt hjælp og vejledning til arv og testamente, ægtepagter og fuldmagter.

Vi lægger stor vægt på nærhed, og vores kunder kommer da også primært fra vores nærområde – Hadsund, Mariager, Hobro, Rebild og Arden – men vi dækker hele området mellem Aalborg og Randers – dvs. en stor del af Nordjylland og Midtjylland

Læs mere om os

Find information om den enkelte medarbejder – du kan også mødes os på LinkedIn

Har din virksomhed, erfa-gruppe eller forening særlige ønsker, kan vi tale om mulighederne for at lave et kursus eller foredrag for jer.

Fakta om advokaterne

Advokaterne hos Advokathuset Helle Larsen er alle beskikkede af Justitsministeriet og er medlemmer af Advokatsamfundet og Danske Advokater.

Vi er ansvarsforsikret hos HDI Gerling under policenr. VAS1500304.
Advokat og indehaver Helle Larsen har møderet for byretterne, Landsret og Højesteret.
Advokat Mogens Hebbelstrup har møderet for byretterne, Landsret og Højesteret

Klient-konto: Sparekassen Kronjylland, Konto 9323 – 0004371909
Indeståender på klientkonti er omfattet af det generelle loft på EUR 100.000, som er fastsat i lov om en indskyder- og investorgarantiordning for dækning i tilfælde af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud. Dækningsloftet beregnes for det enkelte pengeinstitut pr. kunde og omfatter kundens indeståender på egne konti, på separate klientkonti og på samleklientkonto. Advokathuset Helle Larsen ApS påtager sig intet ansvar for en klients tab som følge af det kontoførende pengeinstituts økonomiske sammenbrud.

Fakta om huset

Advokathuset Helle Larsen har til huse på Mejerigade 3 i Hadsund. Stedet er også kendt som “Hadsunds Gamle Elværk”.

Ejendommen har gennemgået en større renovering i 2011 og danner i dag nogle fantastiske og indbydende rammer for virksomhedens ansatte og kunder.

Advokathuset Helle Larsen har i 2014 også åbnet et kontor i Hobro. Kontoret er beliggende på H. I. Biesgade 6, st., 9500 Hobro.

Advokatnævnet:
Advokatnævnet fører tilsyn med, at advokater overholder reglerne om god advokatskik. Advokatnævnet, der behandler klager over advokaters adfærd og salær, fastlægger det nærmere indhold af retsplejelovens standard for god advokatskik og tildeler disciplinære sanktioner i henhold til retsplejelovens kapitel 15 b. Advokatnævnet kan træffes på følgende adresse:

Kronprinsessegade 28, 1306 København K. Tlf.: 33969798. Mail: klagesagsafdelingen@advokatsamfundet.dk

Kontakt os på tlf.

eller

- vi står altid klar til at hjælpe dig!

Previous slide
Next slide

Vi er din lokale advokat

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.

Kontakt os på
tlf. 98 57 12 00

- vi står altid klar til at hjælpe dig!