Priser og vilkår - Familieret

Rådgivning om familiens formuemæssige forhold

Advokathuset Helle Larsen - Hadsund & Hobro

Vi tilbyder i forbindelse med rådgivning om testamente og ægtepagt et familietjek, der indeholder en konkret gennemgang af din/jeres juridiske situation.

Vi gennemgår eksempelvis:

Vores priser

4.000 kr. inkl. moms
6.000 kr. inkl. moms
5.000-6.000 kr. inkl. moms
4.500-5.500 kr. inkl. moms

1.500 kr. inkl. moms

2.500 kr. inkl. moms

Pris efter aftale

Prisen på testamenter, ægtepagter og andre familieretlige aftaler indeholder en analyse af behovet og mulige løsninger for at opnå de resultater, som I ønsker.

Rådgivning om separation, skilsmisse og bodeling

Indledende rådgivningssamtale 4.000 kr. inkl. moms.

Deltagelse i møder i Statsforvaltningen afregnes i udgangspunktet efter tidsforbrug med 2.750 kr. inkl. moms pr. anvendt advokattime.


Retssager om separation eller skilsmisse afregnes i udgangspunktet efter tidsforbrug med 2.750 kr. inkl. moms pr. anvendt advokattime.

Fri proces- og retshjælpssager udføres kun efter nærmere aftale.

Bodelingssager afregnes under hensyn til sagens karakter, kompleksitet, det opnåede resultat og den anvendte tid med udgangspunkt i et honorar på 2.750 kr. inkl. moms pr. advokattime. Der afregnes a conto hver tredje måned.

Kontakt os på tlf.

eller

- vi står altid klar til at hjælpe dig!

Previous slide
Next slide

Vi er din lokale advokat

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.

Kontakt os på
tlf. 98 57 12 00

- vi står altid klar til at hjælpe dig!