Priser & vilkår - Bolig

Køb og salg af fast ejendom

Vi tilbyder en fuld rådgivningspakke ved køb og salg af bolig
Advokathuset Helle Larsen - Hadsund & Hobro

Skødesager
Skal du alene have en almindelig ejendomshandel berigtiget - herunder oprettet og tinglyst skøde samt udfærdiget en refusionsopgørelse - koster denne bistand kr. 5.000 inkl. moms. Det skal hertil nævnes, at der ikke er indeholdt hverken køber- eller sælgerrådgivning i denne pris.

Køberrrådgivning

Gå til sælgerrådgivning >

Vi tilbyder en fuld rådgivningspakke ved køb af bolig. Rådgivningspakken omfatter bl.a. rådgivning om købsaftalen og elementerne i den korrespondance med mægler og pengeinstitut, evt. oprettelse og anmeldelse af skøde i den elektroniske tingbog eller gennemgang og sikring af skødet og dets indhold, hvis skødet udfærdiges af sælgers rådgiver. Desuden bistår vi også med udfærdigelse eller gennemgang og godkendelse af refusionsopgørelse samt sikring af, at købesummen ikke frigives til sælger, før alle betingelser er opfyldt.
Ud over udgiften til rådgivningen må du forvente, at der vil være udgifter til finansiering, tinglysningsafgift mv.

Vores sædvanlige priser for køberrådgivning

(ejendommens købspris under 3 mio. kr.)
8.750 kr. inkl. moms

(ejendommens købspris over 3 mio. kr.)
12.500 kr. inkl. moms

15.000 kr. inkl. moms

Tilvalgsydelser

3.500 kr. inkl. moms
5.000 kr. inkl. moms
4.000 kr. inkl. moms
3.500 kr. inkl. moms

Sælgerrådgivning

Handler, hvor du selv har fundet køber Rådgivningspakken indeholder kontrol af dokumenter, udarbejdelse af handelsdokumenterne, rådgivning om vilkårene for handlen, bistand til registrering af handlen i den elektroniske tingbog og kontrol af refusionsopgørelse.
Vores sædvanlige priser
15.000-20.000 kr. inkl. moms
Prisen afhænger af arbejdets omfang og art. Normalt vil omkostningerne udgøre 6.000 kr. inkl. moms, når der foreligger en købsaftale udarbejdet af mægler. Køb og salg af erhvervsejendomme/udlejningsejendomme og større landbrug Rådgivningen i disse sager kan variere i omfang og karakter. Hvis du ønsker et konkret tilbud, beder vi dig kontakte os.

Kontakt os på tlf.

eller

- vi står altid klar til at hjælpe dig!

Previous slide
Next slide

Vi er din lokale advokat

Med kontorer i Hadsund og Hobro dækker vi et stort område af Nordjylland og Midtjylland, herunder Aalborg, Randers, Viborg, Mariager, Terndrup, Aars, Støvring, Aalestrup og Rebild.

Kontakt os på
tlf. 98 57 12 00

- vi står altid klar til at hjælpe dig!